Varoitus: MinneThaimaassa saattaa aiheuttaa riippuvuutta ja matkustushalujen kasvua.

MinneThaimaassa-sivusto (myöhemmin ”Palvelu”) on NemoGuides Ltd:n omaisuutta. Sivustolla olevan sisällön tekijänoikeudet omistavat kulloisestakin sisällöstä (teoksista) vastaavat tekijät (esimerkiksi bloggaajat). Palvelulla on sisältöön jatkuva käyttöoikeus. Käyttöoikeus koskee kaikkea NemoGuides Ltd:n julkaisutoimintaa sekä nykyistä että tulevaa. Teoksen luovuttajat ovat vastuussa siitä, että he omistavat kyseiseen teokseen tekijänoikeudet eikä joku kolmas osapuoli.

Sisällön luvaton kopioiminen on kiellettyä. Linkittäminen, tykkääminen ja jakaminen on sen sijaan erittäin toivottua.

NemoGuides eikä sivuston Kapteeni ota vastuuta mistään, kuten hintojen, yhteystietojen tai matkustustietojen oikeellisuudesta tai Palvelun tietoturvasta, tietosuojasta ja Käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista. Seilaat näillä sivuilla täysin omalla vastuullasi. Kaikki Palvelussa tarjoiltu informaatio on parhaimmillaankin vain suuntaa antavaa.

Käyttäjät ovat itse vastuussa siitä, että heidän Palvelulle mahdollisesti tuottamansa tai lisäilemänsä sisältö ei loukkaa kolmansien osapuolten tekijänoikeuksia tai kunniaa, Suomen tai Thaimaan lakia saatikka hyvää makua. Huonot vitsit kyllä sallitaan.

NemoGuides ei palauta materiaalia, kuten esimerkiksi kuvia tai kirjoituksia, jotka Käyttäjä on pyynnöstä tai pyytämättä Palveluun toimittanut.

NemoGuidesilla on oikeus estää sellainen Palvelun käyttö sekä poistaa sellainen materiaali, joka loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen suojattuja oikeuksia, tai joka haittaa tai kohtuuttomasti kuormittaa Palvelua tai verkkoa. NemoGuides voi tarpeelliseksi katsoessaan estää Käyttäjän pääsyn palveluun.

Käyttäjän NemoGuidesilta mahdollisesti käyttöönsä saamat tunnisteet kuten käyttäjätunnukset ja salasanat säilyvät NemoGuidesin omistuksessa eikä Käyttäjällä ole oikeuksia niihin käyttöoikeuden päätyttyä. Tunnisteet ovat käyttäjäkohtaisia eikä Käyttäjä saa luovuttaa tai ilmaista niitä kolmannelle. Käyttäjä on vastuussa kaikesta tunnisteilla tapahtuneesta käytöstä.

Palveluun rekisteröityneet käyttäjät ovat NemoGuidesin asiakasrekisterissä, jossa olevia Käyttäjän rekisteröitymisen yhteydessä tai muutoin antamia tietoja käytetään muun muassa Käyttäjän henkilöllisyyden todentamiseen, asiakassuhteen hoitoon, muihin vastaaviin Palveluun liittyviin tarkoituksiin sekä mahdollisesti suoramarkkinointiin.

NemoGuides ei vastaa Käyttäjän tietoturvallisuudesta Palvelua käytettäessä. Käyttäjä vastaa itse Palvelun käytössä tarvitsemiensa tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta.

Käyttäjän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää evästeitä (“cookies”). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka avulla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin Palvelua käytetään: esimerkiksi miltä sivulta Käyttäjä on siirtynyt Palveluun, mitä www-sivuja Käyttäjä on selannut, kenen mainostajan ilmoituksia Käyttäjä on Palveluntarjoajan sivulla nähnyt ja klikannut sekä mikä on Käyttäjän tietokoneen IP-osoite. Evästeet eivät vahingoita Käyttäjän tietokonetta tai tiedostoja.

Evästeiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää Palvelua edelleen käyttäjiä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Palveluntarjoaja ja sen yhteistyökumppanit voivat hyödyntää evästeitä Palvelun kävijämäärien seurannassa sekä mitatakseen mainonnan tehoa.

Nämä ehdot tulevat voimaan 1.10.2012 ja ovat voimassa toistaiseksi. MinneThaimaassa/NemoGuides pidättää oikeuden muuttaa käyttöehtoja.
Käyttäjä vakuuttaa ilmoittaneensa mahdollisesti antamansa tiedot oikeina ja ajantasaisina sekä tutustuneensa Käyttöehtoihin ja muihin mahdollisiin Palvelua koskeviin erityisehtoihin. Käyttäjä sitoutuu kaikilta osin noudattamaan Palvelujen käytössä edellä mainittuja ehtoja. Palvelun Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä Käyttöehtoja. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy Käyttöehtoja kokonaisuudessaan, ei Käyttäjällä ole oikeutta käyttää Palvelua.

Ja nyt riitti lakijargon, tällainen saa vain Kapteenin pään särkemään. Tämän kaiken tarkoituksena on vain se, ettet vie Kapteenia hirteen vaan nauttisit mahdollisimman paljon MinneThaimaasta!

Ilmoitus: Hiv on riski thaimaassa

Jos kondomi jäi käyttämättä tai se puhkesi, Thaimaassa on saatavilla PEP-jälkiehkäisylääkitystä, joka pienentää merkittävästi hiv-tartunnan riskiä altistumisen jälkeen.

Jos kondomi jäi käyttämättä tai se puhkesi, Thaimaassa on saatavilla PEP-jälkiehkäisylääkitystä, joka pienentää merkittävästi hiv-tartunnan riskiä altistumisen jälkeen.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...